ชื่อ จรรญภร
ชื่อ รุ่งฉัตร
นามสกุล แพเกิด นามสกุล บุญถ้วน
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ระดับการศึกษา
ตำแหน่ง ข้าราชการครู ตำแหน่ง ข้าราชการครู
หน้าที่พิเศษ หัวหน้าวิชาสาขาการโรงแรม หน้าที่พิเศษ
ที่ปรึกษา ที่ปรึกษา
   
ชื่อ วัฒนาภรณ์
ชื่อ ดารารัตน์
นามสกุล โยธาจักร นามสกุล ต่อศักดิ์
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
หน้าที่พิเศษ ประสานงานปริญญาตรี หน้าที่พิเศษ หัวหน้างานหลักสูตร
ที่ปรึกษา ที่ปรึกษา
   
   
ชื่อ สุนิสา    
นามสกุล ปราสาร  
ระดับการศึกษา ข้าราชการครู  
ตำแหน่ง ครูอัคราจ้าง  
หน้าที่พิเศษ งานกิจกรรม