ชื่อ สุพร
ชื่อ ธาตรี
นามสกุล จีนประชา นามสกุล สุขพัฒน์
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ตำแหน่ง ข้าราชการครู ตำแหน่ง พนักงานราชการ
หน้าที่พิเศษ หัวหน้าสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ หน้าที่พิเศษ หัวหน้างานกิจกรรม
ที่ปรึกษา ที่ปรึกษา
   
ชื่อ รัชชดา
ชื่อ
นามสกุล บุตรเบ้า นามสกุล
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ระดับการศึกษา
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง ตำแหน่ง
หน้าที่พิเศษ หน้าที่พิเศษ
ที่ปรึกษา ที่ปรึกษา