ชื่อ สมประสงค์
ชื่อ โสภา
นามสกุล สงษ์ทอง นามสกุล อินทรสร
ระดับการศึกษา ปริญญาโท ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ตำแหน่ง ข้าราชการครู ตำแหน่ง ข้าราชการครู
หน้าที่พิเศษ หัวหน้าสาขาวิชาแฟชั่นดีไซด์ หน้าที่พิเศษ หัวหน้างานบุคลากร
ที่ปรึกษา ที่ปรึกษา
 
ชื่อ วรดา
ชื่อ อรัญกานต์
นามสกุล เดชพรหม นามสกุล อินต๊ะปัน
ระดับการศึกษา ปริญญาโท ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
หน้าที่พิเศษ งานสารบรรณ หน้าที่พิเศษ งานกิจกรรม
ที่ปรึกษา ที่ปรึกษา