ชื่อ ฐิตินันท์
ชื่อ ปรวุฒิ
นามสกุล ภัทรารักษ์ นามสกุล มงคลศิลป์
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ตำแหน่ง หัวหน้าแผนกวิชาธุรกิจค้าปลีก ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
หน้าที่พิเศษ หัวหน้าแผนกวิชา หน้าที่พิเศษ เจ้าหน้าที่งานทวิภาคี
ที่ปรึกษา ที่ปรึกษา
   
   
ชื่อ นิมิตร    
นามสกุล สวนคลุย  
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี  
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง  
หน้าที่พิเศษ เจ้าหน้าที่งานทวิภาคี  
ที่ปรึกษา